جهاز حضرت زهرا(س)

جهاز حضرت زهرا

رسول خدا به على فرمود: هم اكنون برخيز زره اى را كه به صداق زهرا انداختى بفروش و بهايش را نزد من حاضر كن تا براى شما جهاز و اسباب خانه اى تهيه نمايم.

على بن ابى طالب عليه السلام زره را ببازار برد و فروخت. در روايت مختلف، بهاى آن بين چهارصد و چهارصد و هشتاد و پانصد درهم تعيين شده است. ناگفته نماند كه بنا بر بعضى روايات، زره را عثمان خريدارى كرد و بعدا به على اهدا نمود. [بحارالانوار ج 43 ص 130.] على عليه السلام پول زره را گرفت و خدمت پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله تقديم نمود. رسول خدا، ابوبكر و سلمان فارسى و بلال را احضار فرمود. مقدارى از پولها را به آنان داد و فرمود: به مقدارى اين پولها اسباب و لوازم زندگى براى فاطمه عليهاالسلام خريدارى كنيد. قدرى از آن هم را به اسماء داد و فرمود: براى دخترم عطر و بوى خوش تهيه كن. و بقيه را به ام سلمه سپرد.

ابوبكر مى گويد: وقتى پولها را شمردم ديدم شصت و سه درهم است و بوسيله ى آن اسباب و لوازم زيرا را خريدارى كردم:

1- يك پيراهن سفيد.

2- يك روسرى بزرگ.

3- يك حله ى سياه خيبرى.

4- يك تختخواب كه از پوست خرما بافته شده بود.

5- دو عدد تشك كتانى كه يكى از پشم گوسفند و ديگرى از ليف خرما پر شده بود.

6- چهار عدد بالش از پوست ميش كه از گياهى به نام اذخر پر شده بود.

7- يك قطعه حصير هجرى.

8- يك عدد آسياى دستى.

9- يك كاسه مسى.

10- يك مشك چرمى براى آبكشى.

11- يك طشت لباسشوئى.

12- يك عدد كاسه براى شير.

13- يك ظرف آبخورى.

14- يك پرده ى پشمى.

15- يك آفتابه.

16- يك سبوى گلى.

17- يك عدد پوست براى فرش.

18- دو كوزه ى سفالين.

19- يك عبا. [مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 353. كشف الغمه ج 1 ص 359.] هنگامى كه جهاز زهرا را خدمت پيغمبر آوردند اشكش جارى شد و سرش را به جانب آسمان بلند كرد و گفت: خدايا اين عروسى را براى كسانى كه اگر ظرفهايشان گلى است مبارك گردان.

 

درسى به مسلمين

عروسى على و فاطمه عليهاالسلام يكى از حساس ترين و مهمترين نمونه هاى ازدواج اسلامى بود. زيرا پدر دختر، بزرگترين شخصيت جزيرةالعرب بلكه جهان اسلام و پيغمبر برگزيده ى خدا بود. دختر بهترين و عاقل ترين و باتربيت ترين و باكمال ترين زنان اسلام و يكى از چهار زن بزرگ بشريت به شمار مى آمد و داماد هم از حيث اصل و نسب از شريف زادگان عرب بود. از جهت علم و كمال و شجاعت بر تمام رجال اسلام برترى داشت. جانشين رسمى و وزير و مشاور رسول خدا بود. مرد دلاور اسلام و سپهسالار سپاه مسلمين بود. چنين ازدواجى بايد حتى القوه با شوكت و تشريفات خاصى برگزار شود. اما چنان كه ملاحظه فرموديد، با كمال سادگى انجام گرفت. جهاز بانوى نمونه ى اسلام بدين سادگى كه ملاحظه فرموديد تهيه شد. جالبتر اين كه همين جهاز مختصر هم با مهريه ى خود حضرت زه را تهيه شد. نه اينكه مهريه را سر جاى خود بگذارند و پدر دختر با هزارن گرفتارى و درد سر جهازى براى دخترش تهيه كند.

پيغمبر مى توانست، هر طور شده ولو به قرض كردن هم باشد جهاز آبرومندى، مطابق معمول روز، براى يگانه دختر عزيزش تهيه كند و بگويد: من پيغبر خدا هستم، و بايد مراعات شئون خودم را بكنم. دخترم نيز از بهترين زنان جهان است و بايد احترام و آبروى او را مراعات نمايم و اسباب خوشحالى او را فراهم سازم. دامادم نيز از رجال نامى اسلام است و خدمات و مجاهداتش بر كسى پوشيده نيست. براى احترام و قدردانى از زحمات او بايد وسائل آبرومندى برايش تهيه كنم و...

اما پيغمبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله ضرر و مفاسد مسابقه در ازدياد جهاز و مهر را مى دانست. و خبر داشت كه اگر مسلمين بدين بليه گرفتار شوند، فقر عمومى و ورشكستگى اقتصادى، كثرت طلاق و خوددارى جوانان از تشكيل خانواده، ازدياد روزافزون جوانان بى زن و دختران بى شوهر، كثرت جرائم و جنايات و بروز انواع فحشاء، و ازدياد امراض عصبى را به دنبال خواهد داشت. از اين جهت در آن ازدواج نمونه، كه متصديان امرش شخص اول و دوم اسلام بودند كمال سادگى بعمل آمد تا براى ملت مسلمان و زمامداران مسلمين درس عملى آموزنده اى باشد.

على بن ابى طالب عليه السلام نيز از آن جوانان كوتاه فكرى نبود كه براى تهيه ى مال و ثروت و به منظور جهاز مفصل ازدواج كند و اگر جهاز عروسى نقصان داشت هر روز اسباب ناراحتى همسر بيگناهش را فراهم سازد و با سرزنشها و ايرادهاى بيجا، بنيان زناشويى را متزلزل سازد و كاشانه ى گرم و با صفاى زناشويى را با بهانه هاى بچه گانه و بيجا، سرد و بى صفا كند و خانه ى انس و محبت را بزندان اختيارى تبديل سازد. على عليه السلام امام و پيشواى آينده ى ملت بود و مى خواست با اين گونه افكار غلط مبارزه كند. مال و ثروت دنيا در نظرش ارزش نداشت.

 

اثاث خانه على

على بن ابى طالب عليه السلام نيز اثاث زير را براى حجله ى عروسى تهيه كرد:

1- يك چوب براى آن كه لباسهايشان را روى آن بيندازند و مشك آب را بر آن آويزان كنند.

2- يك عدد پوست گوسفند.

3- يك عدد متكا.

4- يك عدد مشك براى آب.

5- يك عدد غربال آرد بيزى. [بحارالانوار ج 43 ص 114.]