پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

مراسم بزرگداشت ارتحال عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت الله ابراهیم امینی(ره)

مراسم بزرگداشت ارتحال عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت الله ابراهیم امینی(ره)
مراسم بزرگداشت ارتحال عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت الله ابراهیم امینی(ره)

مراسم بزرگداشت ارتحال عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت الله ابراهیم امینی(ره)

زمان: 5 شنبه 22 اردیبهشت از ساعت 10 الی 12

مکان: مجد جامع نجف آباد