پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

بزرگداشت چهلمین روز رحلت آیت الله امینی (ره)

بزرگداشت چهلمین روز رحلت آیت الله امینی (ره)
بزرگداشت چهلمین روز رحلت آیت الله امینی (ره)

بزرگداشت چهلمین روز رحلت آیت الله امینی (ره)،

با حضور: محمد سروش محلاتی، سعید امینی، علی مطهری، مهدی مهریزی، کاظم قاضی زاده؛

زمان: شنبه 17 خرداد ماه 99 ساعت 18 الی 20:30