پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

مسئولیت‌ها

مسئولیت‌ها
شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت
هیات بررسی تغییر اصولی از قانون اساسی
ریاست دبیر خانه مجلس خبرگان
مجلس خبرگان
مجلس خبرگان
تالیف کتب درسی
مدارس علمیه
اصلاح قانون اساسی
مجلس خبرگان
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع جهانی اهل بیت
شورای فرهنگ عمومی