پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

ماموریت ها

ماموریت ها
رسیدگی به طلاب ترکمن صحرا
رسیدگی به مشکلات شهرستان نایین
رسیدگی به اوضاع دادسراها و دادگاههای انقلاب همدان
رسیدگی به اوضاع استان های جنوبی
اداره مدارس علمیه رسول اکرم(ص) امام باقر(ع) امام صادق(ع)