پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

معاد در قرآن

معاد در قرآن

چکیده : قرآن مجید بیش از همه کتاب‏هاى آسمانى بر موضوع «معاد» تأکید دارد و در آیات فراوانى آن را یادآورى مى‏کند. اثر حاضر جنبه‏هاى گوناگون معاد را از دیدگاه قرآن کاویده و موضوعاتى چون: نفس، قبر، برزخ، قیامت، نامه اعمال، شفاعت، صراط و بهشت و دوزخ را با قلمى روان پژوهش و نگارش کرده است.