پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

پیام تصویری آیت الله امینی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری

پیام تصویری آیت الله امینی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری
❖ دریافت فیلم

برادران و خواهران و ای مردم رشید و هوشیار و قدرشناس ایران اسلامی سلام گرم و مخلصانه این بنده ناچیز را بپذیرید.