پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

تحقيقى در منازعه ى زهرا با ابوبكر

داستان فدک و نزاع حضرت زهرا (علیهاالسلام) با ابوبکر یکى از موضوعاتى است که از صدر اسلام تاکنون، همواره بین دانشمندان مورد بحث بوده و در این باره کتابها نوشته اند، لیکن ایراد آن بحث هاى مفصل در این کتاب که براى توده ى مردم و به منظور تشریح جنبه هاى آموزنده ى زندگانى بانوى گرامى اسلام نگاشته شده چندان مناسب نیست و قبلا بطور ساده و خلاصه بدان اشاره شد. اما چون همه ى خوانندگان در یک سطح از معلومات نیستند و در بین آنان افراد محققى پیدا مى شوند که مى خواهند در اطراف آن قضیه ى حساس و مهم صدر اسلام، تحقیق و کنجکاوى بیشترى بعمل آورند و مطلب را از نظر علمى مورد بررسى قرار دهند این بخش به مطالب سابق اضافه مى شود. داستان مذکور در چند بخش بطور خلاصه بررسى مى شود.