پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

قبر فاطمه

قبلا نوشیتم که خود فاطمه تصمیم گرفته بود که قبرش مخفى بماند و از همین رهگذر بود که على بن ابى طالب (علیه السلام) فاطمه را در تاریکى شب به خاک سپرد و قبرش را با زمین هموار ساخت و صورت چهل قبر تازه احداث کرد تا دشمنان کاملا در اشتباه واقع شوند و موضع حقیقى قبر را تشخیص ندهند. گرچه خود على بن ابى طالب و فرزندان زهرا (علیهم السلام) و خواص اصحاب و خویشان آن حضرت موضع دفن را مى دانستند ولى سفارش هاى فاطمه در مورد اخفاء قبر به طورى جدى و مؤکد بود که هیچیک از آنان حاضر نشد آن را معرفى کند حتى کارى نکردند که از آثار و قرائن موضع قبر شناخته شود. ائمه اطهار هم یقینا از موضع آن مطلع بودند ولى اجازه نداشتند که این سر الهى را آشکار سازند. و لى در عین حال اهل تحقیق از آن صرف نظر نکرده اند و همواره مورد بحث و گفتگو بوده و بوسیله ى بعضى از امارات و قرائن، بعضى از نقاط را به عنوان محل دفن زهرا (علیهاالسلام) معرفى نموده اند.

1- بعضى گفته اند در روضه ى رسول خدا مدفون است. مجلسى از محمد بن همام نقل کرده که گفت: على (علیه السلام) فاطمه را در روضه ى پیغمبر مدفون ساخت ولى آثار قبر را بکلى از بین برد. باز مجلسى از فضه کنیز زهرا روایت کرده که در روضه ى رسول خدا (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) بر فاطمه نماز خواندند و همانجا مدفون شد.

شیخ طوسى مى فرماید: ظاهرا فاطمه (علیهاالسلام) را در روضه ى پیغمبر یا خانه ى خودش دفن کرده باشند. از جمله شواهدى که مى توان براى این احتمال اقامه کرد حدیثى است که از رسول خدا نقل شده که فرمود: بین قبر من و منبرم روضه اى است از روضه هاى بهشت. [بحارالانوار ج 43 ص 185.] شاهد دوم اینکه نوشته اند على (علیه السلام) در روضه ى پیغمبر بر فاطمه نماز خواند سپس پیغمبر را مخاطب ساخت و فرمود: سلام من و دخترت که در جوارت مدفون گشت بر تو باد یا رسول اللَّه!.

2- «مجلسى» از «ابن بابویه» نقل کرده که فرمود: نزد من به صحت رسیده که فاطمه (علیهاالسلام) را در خانه اش مدفون نمودند. بعد از آن که بنى امیه مسجد را توسعه دادند قبر فاطمه در مسجد واقع شد.

باز هم «مجلسى» از «محمد بن ابى نصر» نقل کرده که گفت: از حضرت ابوالحسن (علیه السلام) پرسیدم قبر فاطمه کجاست؟ فرمود: در خانه ى خودش مدفون شد ولى بعدا که مسجد توسعه یافت جزء مسجد شد.

4- صاحب کشف الغمه مى نویسد: مشهور آنست که فاطمه (علیهاالسلام) را در بقیع دفن کردند.

سید مرتضى نیز در عیون المعجزات همین مطلب را اختیار نموده است.

ابن جوزى مى نویسد: گفته شده که فاطمه در بقیع مدفون است.

بعید نیست این مطلب را از آنجا استفاده کرده باشند که على بن ابى طالب (علیه السلام) صورت چهل قبر جدید در بقیع احداث نمود. وقتى مخالفین خواستند قبور جدید بقیع را مورد تعرض قرار دهند آن حضرت خشمناک شد و آنان را تهدید به قتل نمود. پس معلوم مى شود یکى از آن قبور قبر زهرا بوده است.

4- ابن جوزى مى نویسد: بعضى گفته اند که زهرا (علیهاالسلام) در کنار خانه ى عقیل مدفون شد و بین قبر آن حضرت تا راه، هفت ذراع فاصله است. عبداللَّه بن جعفر گفت: مورد تردید نیست که قبر زهرا (علیهاالسلام) در کنار خانه ى عقیل واقع شده است.

در بین این احتمالات، احتمالات اول و دوم بر سایر احتمالات ترجیح دارد.