پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

از ولادت تا ازدواج

شخصیت هر کس تا حدود زیادى، به اوضاع خانوادگى و شخصیت و اخلاق پدر و مادر و محیط نشو و نماى او بستگى دارد. پدر و مادرند که شالوده و اساس شخصیت فرزند را مى ریزند و او را در قالب روحیات و اخلاق خودشان ریخته تحویل جامعه مى دهند، به طوریکه مى توان گفت: هر فرزندى نمونه و آیینه ى تمام نماى شخصیت پدر و مادر و طرز تربیت آنهاست.

در تعریف و توصیف پدر فاطمه علیهاالسلام احتیاجى به توضیح و شرح نیست، زیرا شخصیت فوق العاده و عظمت روحى و اخلاق پسندیده و همت عالى و فداکارى و شجاعت پیغمبر اکرم (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) بر هیچ مسلمان بلکه بر هیچ فرد مطلعى پوشیده نیست. در عظمت آنحضرت همین بس که خدا درباره اش مى فرماید: «اى محمد اخلاق تو بزرگ و شگفت آور است» [سوره ى قلم آیه ى 4.] ما اگر بخواهیم وارد تعریف و توصیف اخلاق پدر فاطمه شویم سخن بطول مى انجامد و از مقصد باز مى مانیم.