پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

فاطمه در خانه ى على(ع)

فاطمه ى علیهاالسلام از خانه ى پدر به خانه ى شوهر منتقل شد. اما خیال نکنید که به خانه ى بیگانه اى رفته باشد. زیرا اگر چه از مرکز نبوت بیرون رفت ولى در خانه ى ولایت ساکن گشت. در منزل سپهسالار اسلام، رئیس ستاد ارتش اسلام، وزیر جنگ و مشاور مخصوص شخص اول اسلام وارد شد. در این پایگاه تازه وظائف سنگین ترى بر دوش آن بانوى نمونه افتاد و رسما داراى مسئولیت شد. در اینجا باید به زنان اسلام عملا درس شوهردارى و خانه دارى و بچه دارى بدهد. باید درس فداکارى و صداقت و محبت به آنان بیاموزد. تا زنان جهان در آینه ى وجودش حقیقت و نورانیت اسلام را بنگرند.