پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

در جمع اعضای ستاد نماز جمعه تهران 28-04-64

در جمع اعضای ستاد نماز جمعه تهران 28-04-64
❖ دریافت صوت

- جايگاه نماز جمعه در اسلام و نقش نماز جمعه در ايران در بيداري و أشنايي مردم با أموزه هاي ديني و حفظ نظام – ارزش كار اعضاي ستاد تماز جمعه تهران.