آیت الله امینی: شرکت در انتخابات وظیفه ملی و شرعی است

آیت الله ابراهیم امینی پس از اینکه رای خود را به صندوق سیار در قم انداختند اظهار کردند: شرکت در انتخابات به طور کلی بر همه واجب و لازم است چرا که یک وظیفه ملی و شرعی است.

ایشان بیان کردند: باید همه در انتخابات شرکت کنند و ا‌ن‌شالله شاهد حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای خواهیم بود.