پيشگفتار

 اين اثر ناچيز را به محضر مقدس‏ رهبر كبير انقلاب، امام خمينى‏ (روحى فداه) و حماسه ‏آفرينان بهمن ماه‏ 1357 كه پايه‏ گذاران جمهورى اسلامى‏ ايران هستند تقديم ميدارم و اگر نزد خدا ارزشى دارد ثواب آن را به ارواح پاك‏ شهداى اسلام، بويژه شهدا و جانبازان‏ انقلاب اسلامى ايران هديه ميكنم و از اين‏ هديه ناچيز پوزش مى‏ طلبم. بدان اميد كه نزد پروردگارشان(عند ربهم) گوشه چشمى بما كنند.

 

 پيشگفتار

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏

كتاب «آموزش دين به زبان ساده»براى نوآموزان معارف‏ اسلامى تهيه و تنظيم شده است.

با خواندن اين كتاب ميتوان به يك دوره كامل اصول عقايد و مقدار ضرورى از اخلاق و آداب و احكام اسلامى آشنا شد و در اين راه نيازى به استاد نيست. كتاب را در واقع ميتوان خودآموز معارف اسلامى ناميد. در عين حال كه كتاب بسيار ساده و براى‏ نوآموزان معارف و احكام اسلامى تنظيم و تأليف شده ليكن‏ مطالب آن در سطح عالى است و براى بزرگتران و سطوح بالاتر نيز جالب و سودمند ميباشد. كتاب در شش بخش تنظيم شده است:

1-خداشناسى  2-معاد  3-نبوت  4-امامت  5-احكام و فروع دين ‏ 6-اخلاق و آداب.

دوره اول، مشتمل است بر يك دوره كامل اصول عقايد ليكن‏ در سطح بسيار ساده و قابل فهم، و مقدارى از اخلاق و آداب و احكام خيلى لازم و ضرورى.

دوره دوم نيز مشتمل است بر همان معارف و اصول عقائد ، ليكن‏ در سطحى بالاتر.

مجموع دوره اول و دوم شامل يك دوره كامل اصول عقائد استدلالى و مقدار ضرورى از اخلاق و آداب و احكام اسلامى است‏ كه دانستن آنها براى هر مسلمانى ضرورت دارد.

 

مطالب كتاب ، و حتى دوره اول و دوم ، مربوط و پيوسته‏اند و همانند اعضاى يك پيكر از انسجام و هم آهنگى كاملى‏ برخوردار مى‏باشند

در تاليف كتاب، نكات زير مراعات شده است:

1- مطالب كتاب بسيار ساده و حتى داستان‏گونه نوشته شده تا براى همگان جالب و قابل فهم باشد و بهتر در عمق جانشان نفوذ كند و ايمانشان را تقويت نمايد.

2- در بيان اصول عقائد از روش استدلال و اقامه برهان استفاده‏ شده ليكن دليلهاى متقن و ساده كه براى همگان قابل فهم باشد.

3- از استدلالهاى دشوار فلسفى و كلامى خوددارى شده است.

4- در اثبات صانع و صفاتش از روش قرآن مجيد يعنى مطالعه‏ آفاق و انفس استفاده شده ، كه عبارتست از برهان نظم و مشاهده‏ هدفدارى جهان آفرينش.

5- در بيان مطالب سعى شده كه فطرت خداجوى خواننده بيدار گردد تا خود به مطلب برسد و از عمق جانش نور ايمان پديدار گردد كه چنين ايمانى استوارتر و پايدارتر خواهد بود.

6- در اخلاق و آداب نيز سعى شده كه فطرت خواننده را-كه بر خوبى و ميل به كمال نهاده شده-بيدار سازد تا زشتى و زيبائى‏ صفات را بعيان مشاهده كند و راه تكامل خويش را بيابد و دنبال‏ كند.

7- در پايان هر درس، نظارت حساس و آموزنده درس بصورت‏ سؤال مطرح شده تا خواننده براى پاسخ‏جوئى دوباره به متن‏ درس مراجعه كند و با جستجو و كاوش خويش آنها را بيابد.

در خاتمه يادآور ميشوم كه كتاب حاضر گرچه بديع و تازه است‏ ليكن تأليف جديدى نيست بلكه همان كتاب آموزش دين است‏ كه قبلا در پنج مجلد بچاپ رسيده بود و اكنون به پيشنهاد«انتشارات‏ شفق»مطالب همان كتابها با تغييراتى بدين سبك تنظيم يافت.

يادآورى اين نكته نيز لازم است كه در دوره اول و دوم‏ مسأله عدل و بقيه فروع دين بحث نشد ، چون فهم آنها براى اكثر خوانندگان دشوار است ، انشاء اللّه در دوره سوم و چهارم خواهد آمد.

بدان اميد كه مقبول پروردگار مهربان و براى خوانندگان‏ جالب و سودمند باشد.

قم - حوزه علميه - ابراهيم امينى‏ بهمن ماه 1361