آموزش دين‏ 1

آموزش دين آیت الله امینی

  نام کتاب:  آموزش دین به زبان ساده (جلد اول)
مولف:  ابراهیم امینی
ناشر:  انتشارات شفق
چاپ:  نمونه
نوبت چاپ:  چهارم
تاریخ چاپ:  زمستان 1369
تیراژ:  3000 جلد