سخنان آیت الله امینی در مجلس خبرگان رهبری در مورد کفایت اجتهاد برای رهبری

نامه مهم امام خمینی(ره) به آیت الله مشکینی(ره) در مورد کفایت اجتهاد برای رهبری.