سخنان تبلیغاتی آیت الله امینی برای انتخابات مجلس خبرگان