پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

بانوى فداكار

محمد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم و خدیجه یک کانون با صفا و گرم خانوادگى را تأسیس کردند. نخستین زنى که دعوت پیغمبر را اجابت نمود خدیجه بود. آن بانوى بزرگ تمام اموال و ثروت بى حد و حصر خویش را بدون قید و شرط در اختیار محمد (صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم) قرار داد. خدیجه از آن زنان کوتاه فکرى نبود که اگر اندک مال و استقلالى براى خویش دید اعتنا به شوهر نکند و مالش را از او دریغ دارد. او چون از هدف عالى پیغمبر آگاه بود و بدان عقیده داشت تمام اموالش را در اختیار آن حضرت گذاشت و گفت: هر طور صلاح میدانى در راه اشاعه و ترویج دین خدا خرج کن.

هشام مى گوید: «رسول خدا خدیجه را بسیار دوست میداشت و بدو احترام مى گذاشت و در کارها با وى مشورت مى کرد. آن بانوى رشید و روشنفکر، وزیر و مشاور خوبى براى آنحضرت بود. نخستین بانویى که به او ایمان آورد خدیجه بود، و مادامى که خدیجه زنده بود محمد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم همسر دیگرى اختیار نکرد». [تذکرة الخواص تألیف سبط بن جوزى چاپ نجف سال 1383 ص 302.] حضرت پیغمبر مى فرمود: «خدیجه یکى از بهترین زنان این امت است». [تذکرة الخواص ص 302.] عایشه مى گوید: از بس که پیغمبر خدیجه را به خوبى یاد میکرد روزى عرض کردم: یا رسول اللَّه خدیجه پیره زنى بیش نبود و خدا بهتر از او را به تو عطاء کرده است.

پیغمبر خشمناک شد و فرمود: به خدا سوگند! خدا بهتر از او را به من نداده است. خدیجه هنگامى ایمان آورد که دیگران کفر مى ورزیدند. مرا تصدیق نمود وقتى که دیگران تکذیبم مى کردند. اموالش را به رایگان در اختیارم گذاشت وقتى که سایرین محرومم مى نمودند. خدا نسل مرا در اولاد او قرار داد.

عایشه مى گوید: تصمیم گرفتم بعد از آن، خدیجه را به بدى یاد نکنم». [تذکرة الخواص ص 303.] در روایات وارد شده که جبرئیل هر وقت بر پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم نازل مى شد عرض مى کرد: سلام خدا را به خدیجه برسان و بگو: خدا قصر زیبایى در بهشت براى تو آماده کرده است. [تذکرة الخواص ص 302.]