پیام تسلیت رئیس فدارسیون جهانی جماعت های مسلمان شیعه اثنی عشری خوجه در پی درگذشت حضرت آیت الله امینی ره