زینب(س) بانوی دوم اسلام

زینب بعد از مادرش زهرا (س) دومین شخصیت زن در عالم اسلام و در واقع بانوی دوم اسلام می توان او را معرفی کرد. بررسی زندگی حضرت زینب بسیار آموزنده برای امت ما و مخصوصاً برای خانم ها هست. همه زندگی حضرت آموزنده است؛ عبادت های ایشان، نماز خواندن و تهجد زینب، ترویج علوم و ترویج احادیث، ایثار و فداکاری حضرت زینب در کربلا، پرستاری از بیمار کربلا، و آن شجاعت و دلاوری های حضرت زینب در برابر دشمنان برای مردان ما و مخصوصاً برای بانوان ارزنده و قابل تأسی است.

دشمنان اسلام و سپاهیان یزید و ابن زیاد برنامه شان این بود که امام حسین و اصحاب و یارانش را به عنوان یک عده افرادی که بر حاکمیت اسلامی و خلیفه ی اسلامی هجمه کردند و مهدور الدم هستند، و این طور می خواستند معرفی کنند و بگویند که امام حسین و اصحاب و یارانش در برابر یزیدی که خلیفه ی مسلمان هاست، قیام کرده است و از این جهت مهدور الدم است و این برنامه شان بود و اسرای کربلا را که به اسلرت گرفتند، در تعقیب این هدف بود و آن که توانست در طول این مدت با این فکر و با این برنامه یزیدیان مبارزه کند، حضرت زینب بود.

اگر نبود سخنرانی های داغ حضرت زینب در کوفه و اگر نبود آن سخنرانی های جالبش در مجلس ابن زیاد و اگر نبود آن سخنرانی ها در طول سفر از کوفه تا شام داشتند و اگر نبود آن سخنرانی های حضرت زینب در شام و اگر نبود آن سخنرانی کوبنده ی حضرت زینب در مجلس یزید، واقعیت کربلا آن طوری که بود خوب نشان داده نمی شد اما زینب با همه ی این ها، مظلومیت برادرش، هدف برادرش و همچنین آن ستیزه گری های یزید و ابن زیاد و آن ظلم ها را روشن کرد و افشاگری کرد بنا بر این واقعاً بانوی دوم اسلام است که الان فرصت ذکر بیشتر نیست که امیدواریم که بانوان ما از این حضرت درس بگیرند.

 

از بیانات آیت الله امینی در خطبه های نماز جمعه 88/01/27