میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت / صوت

مناسبت این هفته میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) است. علمای اهل سنت 12 ربیع را میلاد میدانند اما شیعیان 17 ربیع را میلاد میدانند. برادران اهل سنت در مراسم میلاد مراسم بسیار مفصلی دارند...