بیانات آیت الله امینی در سالروز عید سعید غدیر خم‌

عید غدیر از بزرگترین اعیاد اسلامی باید باشد و مخصوصا نسبت به شیعیان و عموم مسلمانان باید عنایت مخصوصی نسبت به این روز بعمل آید. برای اینکه ما بعد از بعثت وآغاز وحی مقامی و روزی بالاتر از روز غدیر که اکمال دین بود نداشتیم.