مؤلف‏

اين اثر ناچيز را به محضر مقدس‏ رهبر كبير انقلاب، امام خمينى‏ (روحى فداه) و حماسه آفرينان بهمن ماه‏ 1357 كه پايه‏ گذاران جمهورى اسلامى‏ ايران هستند تقديم اميدارم و اگر نزد خدا ارزشى دارد ثواب آن را به ارواح پاك‏ شهداى اسلام، بويژه شهدا و جانبازان‏ انقلاب اسلامى ايران هديه ميكنم و از اين‏ هديه ناچيز پوزش مى‌‏طلبم. بدان اميد كه نزد پروردگارشان(عند ربهم) گوشه چشمى بما كنند.