آموزش دين‏ 2

 آموزش دين‏ 2

نام کتاب:  آموزش دین به زبان ساده (جلد دوم)
مولف:  ابراهیم امینی
ناشر:  انتشارات شفق
چاپ:  نمونه
نوبت چاپ:  چهارم
تاریخ چاپ:  زمستان 1369
تیراژ:  3000 جلد