بخش پنجم‏ فروع دين‏

بخش پنجم‏

فروع دين‏

 

پاكيزه باشيم‏

پيامبر ما حضرت محمّد(صلّى‌ اللّه عليه و آله)مردى‌ را ديد كه گرد و غبار بر سر و صورتش نشسته است ، موهايش كثيف و ژوليده است. دست و صورتش نشسته و بدنش كثيف است ، لباسهايش چرك و نامرتّب است.

پيامبر از آن مرد ناراحت شد و فرمود:چرا اينطور زندگى‌ مى‌‏كنى‌؟

مگر نمى‌‏دانى‌ كه پاكيزگى‌ جزء دين است؟مسلمان بايد هميشه‏ پاكيزه باشد و از نعمتهاى‌ خدا استفاده كند.

ما هم دست و صورت خود را با آب و صابون مى‌‏شوييم و دندانهاى‌‏ خود را مرتّب مسواك مى‌‏زنيم و لباسهاى‌ خود را پاكيزه نگه- مى‌‏داريم و مى‌‏دانيم كه:خدا و پيامبر ، بچّه‏هاى‌ پاكيزه را دوست‏ دارند.

پرسشها:

1-پيامبر بزرگ ما ، از ديدن آن مرد چرا ناراحت شد؟

2-به او چه فرمود؟

3-به لباس خود نگاه كنيد ، آيا كاملا پاكيزه است؟

4-به دستهاى‌ خود نگاه كنيد ، آيا كاملا پاكيزه است؟ناخنها چطور؟

5-در شبانه روز ، دندانهاى‌ خود را ، چند بار مسواك مى‌‏زنيد؟

6-نام پاكيزه‏ترين دوست شما ، چيست؟

 

* هميشه ، پاكيزه باشيم *

همه ميدانيم كه:چيزهاى‌ ناپاك و آلوده ، براى‌ سلامتى‌ ما زبان دارند و ما بايد از آنها دورى‌ كنيم.

مثلا:ادرار و مدفوع انسان ، آلوده و كثيف است و دين اسلام‏ اين دو را ، نجس و ناپاك مى‌‏داند.

اسلام به ما مى‌‏گويد:

* اگر بدن يا لباس ما با آنها آلوده شد ، بايد با آب بشوييم تا پاك‏ شود.

بدن و لباس نمازگزار ، بايد كاملا پاك و پاكيزه باشد.

* خوردن غذاى‌ نجس و آلوده ، حرام است و گناه دارد.

اسلام به ما مى‌‏گويد:

* وقتى‌ به مستراح(توالت)مى‌‏رويد ، طورى‌ بنشينيد كه‏ ذرّه‏هاى‌ ادرار ، به بدن و لباس شما نپاشد ، زيرا ذرّه‏هاى‌‏ ادرار ، هر چند هم ريز باشند ، بدن و لباس را آلوده مى‌‏كنند.

محلّ خروج ادرار را ، بايد با آب بشوييم ، يعنى‌ دو يا سه‏ مرتبه آب بريزيم تا پاك شود.

محلّ خروج مدفوع را ، نيز ، با سه تكّه كاغذ پاك كنيم ، يا با آب بشوييم(با دست راست آب بريزيم و با دست چپ‏ بشوييم)

بعد از بيرون آمدن از مستراح(توالت)دستمان را با آب و صابون ، بشوييم تا كاملا پاك و پاكيزه شود.

رو به قبله يا پشت به قبله ، ادرار كردن حرام است و گناه‏ دارد.

هنگام ادرار كردن ، بايد نشسته باشيم.

پيامبر ما مى‌‏فرمايد:

ايستاده ، ادرار نكنيد.

و در كنار نهرها و چاهها و زير درختان ميوه‏دار ، ادرار نكنيد.

و در خيابانها و كوچه‏ها هم ، ادرار نكنيد. * * *

دين اسلام دين پاكيزگى‌ است و«پاكيزگى‌ جزء دين است».

يك فرزند مسلمان مى‌‏كوشد تا بدن و لباس خود را پاك‏ نگهدارد و هميشه پاكيزه باشد.

 

وضو

كسى‌ كه مى‌‏خواهد نماز بخواند ، بايد قبل از نماز ، وضو بگيرد.

به اين ترتيب:

1-نيّت مى‌‏كنيم كه ، براى‌ خوشنودى‌ خدا ، وضو مى‌‏گيريم.

2-صورت را ، از جايى‌ كه موى‌ سر مى‌‏رويد تا چانه ، از بالا به‏ پايين ، مى‌‏شوييم.

3-دست راست را ، از آرنج تا سر انگشتان ، از بالا به پايين ، مى‌‏شوييم.

4-دست چپ را ، از آرنج تا سر انگشتان ، از بالا به پايين ، مى‌‏شوييم.

5-دست راست را ، با ترى‌ خودش ، به جلوى‌ سر ، از بالا به پايين ، مى‌‏كشيم.

6-دست راست را ، با ترى‌ خودش ، به پشت پاى‌ راست ، از سر انگشت تا برآمدگى‌ پا ، مى‌‏كشيم.

7-دست چپ را ، با ترى‌ خودش ، به پشت پاى‌ چپ ، از سر انگشت‏ تا برآمدگى‌ پا ، مى‌‏كشيم. پيش پدر يا مادر يا معلم خود وضو بگيريد و بپرسيد:آيا وضوى‌ من درست است؟

 

نماز بخوانيم‏

نماز بخوانيم و با خداى‌ خوب و مهربان ، در نماز صحبت كنيم.

نماز ستون دين است ، پيامبر ما فرمود:

هر كس نماز را كوچك بشمارد و درباره آن كوتاهى‌ كند ، از پيروان‏ من نيست.

اسلام ، به پدران و مادران ، دستور مى‌‏دهد ، كه نماز را به فرزندان‏ خود ياد دهند و از هفت سالگى‌ آنها را به خواندن نماز ، عادت‏ دهند و پيوسته ، خواندن نماز را به فرزندان خويش ، يادآورى‌ كنند و از آنها بخواهند كه ، نماز بخوانند.

بر پسران و دخترانى‌ كه به سنّ تكليف ، رسيده‏اند ، واجب است كه‏ خودشان حتما نماز بخوانند و اگر نمازشان را ترك كنند ، نافرمانى‌ خدا را كرده ، گناهكار مى‌‏باشند. پرسشها:

1-در نماز با چه كسى‌ صحبت مى‌‏كنيم؟

2-پيامبر ما درباره كسانيكه نماز را كوچك مى‌‏شمارند ، چه فرموده‏اند؟

3-وظيفه پدر و مادر در مورد كودكان هفت ساله ، چيست؟

4-چه كسى‌ نماز را به شما ياد مى‌‏دهد؟

5-«نماز ستون دين است»يعنى‌ چه؟

 

نماز بهترين توشه براى‌ جهان ديگر است‏

نماز ، از بهترين عبادتهاست.نماز ما را به خدا نزديك مى‌‏كند و براى‌ جهان آخرت ، بهترين توشه است.

اگر درست نماز بخوانيم ، در جهان آخرت ، خوشبخت و سعادتمند خواهيم شد.

حضرت محمّد-صلّى‌ اللّه عليه و آله-مى‌‏فرمود:

دوست دارم در دنيا ، نماز بخوانم ، دلخوشى‌ و چشم روشنى‌‏ من ، به نماز است و نيز مى‌‏فرمود:

نماز چون چشمه پاك و پرآبى‌ است كه نمازگزار ، در هر شبانه روز ، پنج بار ، خود را در آن شستشو مى‌‏دهد.

در نماز ، با خداى‌ خوب و مهربان ، سخن مى‌‏گوييم و دل ما به سوى‌ او ، توجّه مى‌‏كند.كسى‌ كه نماز نخواند ، خدا و پيغمبر ، او را ، دوست ندارند.

پيغمبر مى‌‏فرمود:من از كسى‌ كه نماز واجبش را نخواند بيزارم.

خدا نمازگزاران را دوست دارد و به آنان پاداش بسيار نيك ، مى‌‏دهد ، مخصوصا كودكانى‌ را كه از كودكى‌ نماز بخوانند ، بسيار دوست مى‌‏دارد.

 

هر مسلمانى‌ در شبانه روز ، پنج«نماز»مى‌‏خواند:

نماز صبح دو ركعت‏

نماز ظهر چهار ركعت‏

نماز عصر چهار ركعت‏

نماز مغرب سه ركعت‏

نماز عشاء چهار ركعت‏ * * * فكر كنيد و پاسخ دهيد:

1-حضرت محمّد-صلّى‌ اللّه عليه و آله-درباره نماز چه فرموده‏اند؟

2-چه كنيم تا در جهان آخرت ، سعادتمند شويم؟

3-هر مسلمان در شبانه روز ، چند نماز مى‌‏خواند ، هر يك چند ركعت است؟

4-درباره كسى‌ كه نمازش را نمى‌‏خواند ، پيغمبر چه فرموده‏اند؟

5-خدا ، چگونه كودكانى‌ را بسيار دوست دارد؟

6-آيا شما هم از كسانى‌ هستيد كه ، خدا آنها را بسيار دوست دارد؟

 

* چگونه نماز بخوانيم؟ *

به ترتيب زير نماز مى‌‏خوانيم:

1-رو به قبله مى‌‏ايستيم و«نيّت مى‌‏كنيم» يعنى‌ ، قصد مى‌‏كنيم كه:چه نمازى‌‏ مى‌‏خوانيم.مثلا قصد مى‌‏كنيم كه:

چهار ركعت ، نماز ظهر براى‌«تقرّب به‏ خدا»مى‌‏خوانيم.

2-بعد از نيّت؛مى‌‏گوييم:«اللّه اكبر»و دستها را تا نزديك گوش بالا مى‌‏بريم.

3-بعد از تكبير(اللّه اكبر گفتن)سوره حمد را مى‌‏خوانيم‏

به اين ترتيب:

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ * اَلحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمينَ * اَلرَّحمنِ الرَّحيمِ * مالِكِ يَومِ الدّينِ * ايّاكَ نَعبُدُ وَ ايّاكَ نَستَعينُ * اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقيمَ * صِراطَ الَّذينَ اَنعَمتَ عَلَيهِم * غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِم وَ لاَالضّالّينَ *

 

بعد از خواندن سوره حمد ، يك سوره از قرآن‏ مى‌‏خوانيم.مثلا سوره توحيد ،

به اين ترتيب:

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ * قُل هُوَ اللّهُ اَحَدٌ * اللّهُ الصَّمَدُ * لَم يَلِد وَ لَم يُولَد * وَ لَم يَكُن لَهُ كُفُواً اَحَدٌ *

4-بعد به«ركوع»مى‌‏رويم ، يعنى‌ بقدرى‌ خم‏ مى‌‏شويم كه دستها به زانو برسد ، آنگاه‏ مى‌‏گوييم:

سُبحانَ رَبّىَ العَظيمِ وَ بِحَمدِه

بعد ، سر از ركوع بر مى‌‏داريم ، مى‌‏ايستيم‏ و مى‌‏گوييم:

سَمِعَ اللّهُ لِمَن حَمِدَهُ

5-بعد از آن به«سجده»مى‌‏رويم ، يعنى‌:پيشانى‌‏ را ، بر خاك يا سنگ يا چوب مى‌‏نهيم و دو كف دستها و سر زانوها و دو سر انگشت‏ بزرگ پاها را روى‌ زمين ، مى‌‏گذاريم و

مى‌‏گوييم:

سُبحانَ رَبّىَ الاَعلى‌ وَ بِحَمدِه

بعد ، سر از سجده بر مى‌‏داريم و مى‌‏نشينيم‏ و دوباره به سجده مى‌‏رويم و سجده دوم را مانند سجده اوّل تمام مى‌‏كنيم ، آنگاه سر از سجده دوم بر مى‌‏داريم و مى‌‏نشينيم.

سپس براى‌ ركعت دوّم بر مى‌‏خيزيم و هنگام برخاستن مى‌‏گوييم:

بِحَولِ اللّهِ وَ قُوَّتِه اَقُومُ وَ اَقعُدُ

و مانند ركعت اوّل ، حمد و سوره را مى‌‏خوانيم.

6-در ركعت دوّم ، پس از خواندن حمد و سوره«قنوت»مى‌‏خوانيم.يعنى‌:دستها را تا مقابل صورت بالا مى‌‏بريم و دعا مى‌‏خوانيم ، مثلا مى‌‏گوييم:

رَبَّنا آتِنا فِى‌ الدُّنيا حَسَنَةً وَ فِى‌ الاخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النّارِ *

سپس به ركوع و سجده مى‌‏رويم و مانند ركعت‏ اوّل ، آنها را انجام مى‌‏دهيم.

7-بعد از دو سجده ركعت دوّم مى‌‏نشينيم و«تشهّد»

 

مى‌‏خوانيم ، يعنى‌ مى‌‏گوييم: اَلحَمدُ لِلّهِ.اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ.وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ.اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ *

8-بعد از تشهّد بر مى‌‏خيزيم و ركعت سوّم نماز را مى‌‏خوانيم ، در ركعت سوّم ، به جاى‌ حمد و سوره ، سه مرتبه مى‌‏گوييم:

سُبحانَ اللّهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَ اللّهُ اَكبَرُ *

آنگاه مانند ركعت دوّم به ركوع و سجده‏ مى‌‏رويم.

سپس ، براى‌ ركعت چهارم بر مى‌‏خيزيم و ركعت چهارم را مانند ركعت سوّم ، تمام‏ مى‌‏كنيم.

9-در ركعت چهارم ، بعد از«دو سجده» مى‌‏نشينيم و تشهّد مى‌‏خوانيم ، سپس‏ سلام مى‌‏دهيم ، يعنى‌ مى‌‏گوييم:

اَلسَّلامُ عَلَيكَ اَيُّهَا النَّبىُّ وَ رَحمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ اَلسَّلامُ عَلَينا وَ عَلى‌ عِبادِ اللّهِ الصّالِحينَ اَلسَّلامُ عَلَيكُم وَ رَحمَةُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ حالا نماز ظهر ما ، تمام شده است.

 

وقت نمازها:

وقت نماز صبح ، از اوّل سپيده صبح است تا طلوع خورشيد.

وقت نماز ظهر و عصر ، از اوّل ظهر است تا غروب آفتاب.

وقت نماز مغرب و عشاء ، از اوّل شب است تا نيمه شب(تقريبا ساعت يازده و ربع) يادآوريها:

1-نماز عصر و عشاء را مانند نماز ظهر مى‌‏خوانيم ، ولى‌ قصد مى‌‏كنيم‏ كه:نماز عصر مى‌‏خوانيم.............

يا نماز عشاء مى‌‏خوانيم.............

2-نماز مغرب ، سه ركعت است ، در ركعت سوّم تشهّد و سلام‏ مى‌‏گوييم.

3-نماز صبح ، دو ركعت است ، در ركعت دوّم ، بعد از تشهّد ، سلام مى‌‏گوييم.

 

نماز پرشكوه جمعه‏

نماز عالى‌‏ترين شكوفه ايمان و برترين اوج روح انسان است كسى‌ كه نماز نخواند از ايمان و مقام بلند انسانيّت بى‌‏بهره است.

در نماز به سوى‌ قبله-خانه توحيد و ايمان-مى‌‏ايستيم و با آفريدگار مهربان‏ مناجات مى‌‏كنيم.پيامبر اكرم سفارش و تأكيد نموده كه براى‌ اقامه نماز به مسجد برويم‏ و نمازمان را همراه با ديگر نمازگزاران به جماعت برگزار كنيم كه ثواب و ارزش و پاداش الهى‌ نماز جماعت در مقايسه با نماز فرادى‌ همچون دريا و قطره است.نماز كامل و مورد قبول نمازى‌ است كه در مسجد و با جماعت و توجّه برگزار شود.

در ميان نمازهاى‌ جماعت نماز جمعه از موقعيّت ويژه‏اى‌ برخوردار است ، كه‏ حتما بايد به جماعت و با مراسم شكوهمند و مخصوصى‌ اقامه گردد.

آيا مراسم نماز جمعه را مى‌‏دانيد؟آيا مى‌‏دانيد چرا امام جمعه سلاح به دست‏ مى‌‏گيرد؟آيا مى‌‏دانيد امام جمعه در خطبه‏هاى‌ پيش از نماز ، درباره چه مطالبى‌ بايد صحبت كند؟

امام جمعه سلاح به دست مى‌‏گيرد تا به دشمنان داخلى‌ و خارجى‌ اسلام اعلام كند كه مسلمانها هميشه آماده دفاع از سرزمين اسلامند.سلاح به دست مى‌‏گيرد كه هر هفته‏ به مسلمانان يادآورى‌ كند كه براى‌ برپاى‌ داشتن نماز بايد جهاد و مبارزه كرد ، سلاح‏ در دست مى‌‏گيرد و سخن مى‌‏گويد تا اعلام كند كه نماز و جهاد از هم جدايى‌‏ناپذيرند و مسلمانان بايد هميشه سلاح در دست ، مراقب كوچك‏ترين حركت دشمن باشند.

امام جمعه كه از سوى‌ رهبر و ولىّ جامعه اسلامى‌ معين مى‌‏شود پيش از نماز جمعه‏ سلاح در دست مى‌‏گيرد و روبه‏روى‌ مردم مى‌‏ايستد و دو خطبه مى‌‏خواند و درباره نيازهاى‌‏ اجتماعى‌ و سياسى‌ مردم سخن مى‌‏گويد ، اوضاع عمومى‌ كشور اسلام را توضيح مى‌‏دهد ، مشكلات اجتماعى‌ و راه‏حلهاى‌ مفيد را نشان مى‌‏دهد ، مردم را به تقوى‌ و خدادوستى‌ و فداكارى‌ بيشتر دعوت مى‌‏كند ، پند و اندرز مى‌‏دهد و نمازگزاران را به پرهيزگارى‌ و راستى‌ و درستى‌ و همكارى‌ فرا مى‌‏خواند.

مردم در صفوف منظّم نماز ، نظم و برادرى‌ و يگانگى‌ را تمرين مى‌‏كنند و وحدت‏ و صّف كشيدن يكپارچه خود را در مقابل دشمن نشان مى‌‏دهند.

هنگامى‌ كه خطبه‏هاى‌ نماز شروع مى‌‏شود و امام جمعه به صحبت مى‌‏پردازد ، بر همه نمازگزاران لازم است كه ساكت و آرام بنشينند و در حالتى‌ همانند نماز به‏ خطبه‏هاى‌ امام با دقّت گوش دهند.رهبر كبير انقلاب اسلامى‌ ما تأكيد فرموده است كه: «نماز جمعه بايد هر چه باشكوه‏تر برگزار شود.»

بنا بر اين چه خوب است كه برنامه روزهاى‌ جمعه خود را طورى‌ تنظيم كنيم كه‏ بتوانيم در صفوف پيوسته جهاد و نماز جمعه حاضر باشيم و با حضور مداوم خويش جان‏ خود را ، با ياد خدا نورانى‌ كنيم و با خداى‌ خود پيمان وفا و فداكارى‌ و شهادت بربنديم‏ و هر هفته اين پيمان آزادگى‌ و ايمان را تجديد و تحكيم كنيم.

 

پرسشها:

1-صفهاى‌ منظّم نماز جمعه نشان چيست؟

2-چرا امام جمعه هنگام بيان خطبه سلاح به دست مى‌‏گيرد؟

3-امام جمعه از سوى‌ چه كسى‌ تعيين مى‌‏شود؟

4-امام جمعه در خطبه‏هاى‌ نماز جمعه چه مطالبى‌ را يادآورى‌ مى‌‏نمايد؟

5-وظيفه نمازگزاران هنگام خطبه‏هاى‌ نماز چيست؟

6-رهبر كبير انقلاب اسلامى‌ ما در مورد نماز جمعه چه فرموده است؟

7-بهتر است برنامه روزهاى‌ جمعه خود را چگونه تنظيم كنيم؟

 

روزه‏

روزه يكى‌ از بزرگترين عبادتهاى‌ اسلام است.

خدا روزه‏داران را دوست دارد و به آنان پاداش نيك مى‌‏دهد.

روزه به سلامتى‌ و تندرستى‌ انسان كمك مى‌‏كند.

بر هر كس كه به سنّ تكليف برسد ، روزه گرفتن در ماه رمضان‏ واجب است.

و اگر بتواند روزه بگيرد و روزه‏اش را بخورد ، گناه كرده است.

شخص روزه‏دار بايد از سحر تا مغرب ، چيزى‌ نخورد. جمله‏هاى‌ زير را كامل كنيم:

1-روزه يكى‌ از بزرگترين.............

2-خداوند روزه‏داران را.............و به آنان.............

3-روزه به.............كمك مى‌‏كند

4-و اگر بتواند روزه بگيرد و.............گناه كرده است.

5-روزه‏دار بايد از.............چيزى‌ نخورد.

 

پاسدار تازه داماد

«او»جوان رشيد و شجاعى‌ بود ، در جنگها شركت مى‌‏كرد و با عشق و ايمان ، از اسلام و قرآن پاسدارى‌ مى‌‏كرد و شهادت در راه خدا را بزرگ‏ترين‏ افتخار مى‌‏دانست و دوست داشت كه در ميدان نبرد شهيد شود.

حنظله مى‌‏خواست عروسى‌ كند ، يكى‌ از دختران مدينه نامزد او بود ، مقدمات عروسى‌ فراهم شد و همه اقوام و خويشان به مجلس جشن دعوت شدند.

در همان روزها به پيغمبر گرامى‌ اسلام خبر رسيد كه سپاه دشمن به سوى‌‏ مدينه حركت كرده است و مى‌‏خواهد به شهر حمله كند.پيامبر ، اين خبر را با مسلمانان پرشور و مؤمن ، در ميان گذاشت و اعلان جهاد كرد.سپاهيان اسلام‏ آماده مبارزه و نبرد شدند.پاسداران جوان ، با شور و اشتياق دست پدر و مادر را بوسيدند و خداحافظى‌ كردند.مادران بر اندام رشيد فرزندان خود لباس رزم‏ پوشاندند و براى‌ آنها دعا كردند؛كودكان خردسال تكبيرگويان پدران و برادران‏ خود را بدرقه نمودند ، پاسداران جانباز اسلام با فرياد«اللّه اكبر»شهر را ترك‏ كردند و به سوى‌«ميدان احد»رهسپار شدند.مدينه زنده و پرخروش ، ارتش‏ اسلام را تا بيرون شهر همراهى‌ كرد.

حنظله خدمت«رسول خدا»رسيد و با ناراحتى‌ و شرمندگى‌ گفت:يا رسول الله!دوست دارم من هم به ميدان احد بيايم و به جهاد پردازم امّا پدر و مادرم اصرار دارند كه امشب در مدينه بمانم آيا اجازه مى‌‏دهيد امشب در شهر بمانم و در مجلس عروسى‌ خود شركت كنم و فردا خود را به پاسداران برسانم؟

رسول خدا اجازه فرمود و حنظله در مدينه ماند.شهر مدينه خلوت شده‏ بود.مجلس عروسى‌ حنظله تشكيل شد و تعداد كمى‌ در مجلس جشن شركت‏ كردند.حنظله همه شب را ناراحت بود ، تمام فكرش در ميدان جنگ بود و گاهى‌‏ با خود مى‌‏گفت:اى‌ حنظله!تو در مجلس عروسى‌ نشسته‏اى‌ امّا برادران و دوستان پاسدارت در ميدان جنگ سنگربندى‌ مى‌‏كنند؟آنان در راه شهادت‏ مى‌‏كوشند و به بهشت و ديدار پروردگار مى‌‏رسند و تو در بستر آرميده‏اى‌؟

شايد حنظله در آن شب هيچ نخوابيد و پيوسته در فكر بود.

همسر حنظله اندكى‌ خوابيد ، در خواب ديد كه گويا آسمان شكافته شد و حنظله به آسمان رفت و سپس آسمان به هم پيوست.از خواب بيدار شد ، حنظله‏ پيش از سحرگاه از بستر برخاست ، و لباس رزم پوشيد و عازم«ميدان احد»شد ، تازه عروس از پشت قطره‏هاى‌ اشك به شوهرش نگاه مى‌‏كرد ، از او مى‌‏خواست‏ كه با اين عجله و سرعت به ميدان جنگ نرود و او را تنها نگذارد.

حنظله در حالى‌ كه اشكهاى‌ خود را پاك مى‌‏كرد ، گفت:اى‌ همسر مهربان!من نيز تو را دوست دارم و مى‌‏خواستم با تو زندگى‌ خوبى‌ داشته باشم. ولى‌ مى‌‏دانى‌ كه پيامبر ، ديروز اعلان جهاد داده است و اطاعت امر پيامبر واجب‏ است و دفاع از كشور اسلام وظيفه فرد فرد مسلمانهاست.پاسداران اسلام‏ هم اكنون در ميدان جهاد ، در انتظار صبح ، به سوى‌ قبله نشسته‏اند تا نماز بگزارند و بر دشمن بتازند ، من نيز بايد به يارى‌ آنان بشتابم ، اى‌ همسر مهربان!اميدوارم‏ مسلمانان با فتح و پيروزى‌ بازگردند و آزاد و سربلند زندگى‌ كنند.اگر من كشته‏ شدم كه به آرزوى‌ خود رسيده‏ام و تو را به خدا مى‌‏سپارم كه خدا بهترين يار و ياور است.

 

تازه عروس و تازه داماد با هم خداحافظى‌ كردند و قطره‏هاى‌ اشك‏ پاكشان در هم آميخت و از هم جدا شدند.حنظله وسايل و تجهيزات رزمى‌ خود را برداشت و به سوى‌ ميدان احد حركت كرد تنها و شتابان از كنار نخلها و صخره‏ها گذشت و در گرماگرم جنگ به برادرانش پيوست ، با راهنمايى‌ فرمانده ، مسئوليّتى‌ را پذيرفت و به سپاه دشمن حمله كرد ، با اين كه خسته بود ، سخت و خشمگين ، بر دشمن حمله مى‌‏كرد و شمشيرش را چون برق فرود مى‌‏آورد و چون‏ رعد مى‌‏خروشيد و سپاه دشمن را مى‌‏شكافت و پيش مى‌‏رفت.گروه بسيارى‌ از سپاه دشمن را كشت و سرانجام خسته شد و از پاى‌ درآمد ، زخم خورد و شهيد گشت.

پيامبر فرمود:فرشتگان را مى‌‏بينم كه جان پاك حنظله را به آسمان‏ مى‌‏برند و غسل مى‌‏دهند.و اين خبر در مدينه به همسرش رسيد............. *

ما در اين زمان نيز پاسداران شجاع و جان بر كفى‌ را مى‌‏شناسيم كه‏ همين‏گونه از انقلاب اسلامى‌ ايران و قرآن پاسدارى‌ مى‌‏كنند و جان خويش را در راه رضاى‌ خدا فدا مى‌‏كنند.بر همه اين آزادگان دلير درود فراوان باد. *

 

فكر كنيد و پاسخ دهيد

1-اعلان جهاد پيامبر براى‌ چه جنگى‌ بود؟

2-پاسداران اسلام پس از اعلان پيامبر چگونه آماده شدند؟

3-چرا حنظله با ناراحتى‌ خدمت رسول خدا رسيد؟چه گفت؟

4-حنظله در شب عروسى‌ با خود چه مى‌‏گفت؟از خود چه مى‌‏پرسيد؟

5-عروس در خواب چه ديد؟

6-حنظله با همسر خود هنگام حركت چه گفت؟

7-همسرش از او چه درخواست كرد؟

8-پيامبر درباره حنظله چه فرمود؟