پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

وحى در اديان آسمانى

وحى در اديان آسمانى

چکیده : وحى پایه و اساس نبوت و از امور ضرورى ادیان آسمانى است وآن، ارتباط مرموز و ویژه‏اى است بین خدا و انسان‏هاى ممتاز و برگزیده‏اى که پیامبر نامیده مى‏شوند. در این ارتباط ویژه، پروردگار بزرگ، علوم و معارف و احکام و قوانین و دستورهایى را به قلب نورانى او القا مى‏کند و به او مأموریت مى‏دهد تا آنها را به مردم ابلاغ کند... وحى پدیده‏اى است برتر از افق فکر بشر که شناخت ماهیت آن براى ما امکان ندارد؛ یک پدیده طبیعى‏
نیست تا با ابزارهاى علمى قابل شناخت باشد. در عین حال در متونِ نقلى و عقلى، نشانه‏هایى براى شناخت آن، ارائه شده است. اثر حاضر، وحى را از این زاویه‏ها بررسى کرده است:
وحى در قرآن، در اصطلاح، از دیدگاه فلاسفه اسلام، از دیدگاه مسیحیت، در عهد عتیق و نیز از نگر گاه عقل.