پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

جهاز حضرت زهرا(س)

جهاز حضرت زهرا

رسول خدا به على فرمود: هم اکنون برخیز زره اى را که به صداق زهرا انداختى بفروش و بهایش را نزد من حاضر کن تا براى شما جهاز و اسباب خانه اى تهیه نمایم.

على بن ابى طالب علیه السلام زره را ببازار برد و فروخت. در روایت مختلف، بهاى آن بین چهارصد و چهارصد و هشتاد و پانصد درهم تعیین شده است. ناگفته نماند که بنا بر بعضى روایات، زره را عثمان خریدارى کرد و بعدا به على اهدا نمود. [بحارالانوار ج 43 ص 130.] على علیه السلام پول زره را گرفت و خدمت پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله تقدیم نمود. رسول خدا، ابوبکر و سلمان فارسى و بلال را احضار فرمود. مقدارى از پولها را به آنان داد و فرمود: به مقدارى این پولها اسباب و لوازم زندگى براى فاطمه علیهاالسلام خریدارى کنید. قدرى از آن هم را به اسماء داد و فرمود: براى دخترم عطر و بوى خوش تهیه کن. و بقیه را به ام سلمه سپرد.

ابوبکر مى گوید: وقتى پولها را شمردم دیدم شصت و سه درهم است و بوسیله ى آن اسباب و لوازم زیرا را خریدارى کردم:

1- یک پیراهن سفید.

2- یک روسرى بزرگ.

3- یک حله ى سیاه خیبرى.

4- یک تختخواب که از پوست خرما بافته شده بود.

5- دو عدد تشک کتانى که یکى از پشم گوسفند و دیگرى از لیف خرما پر شده بود.

6- چهار عدد بالش از پوست میش که از گیاهى به نام اذخر پر شده بود.

7- یک قطعه حصیر هجرى.

8- یک عدد آسیاى دستى.

9- یک کاسه مسى.

10- یک مشک چرمى براى آبکشى.

11- یک طشت لباسشوئى.

12- یک عدد کاسه براى شیر.

13- یک ظرف آبخورى.

14- یک پرده ى پشمى.

15- یک آفتابه.

16- یک سبوى گلى.

17- یک عدد پوست براى فرش.

18- دو کوزه ى سفالین.

19- یک عبا. [مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 353. کشف الغمه ج 1 ص 359.] هنگامى که جهاز زهرا را خدمت پیغمبر آوردند اشکش جارى شد و سرش را به جانب آسمان بلند کرد و گفت: خدایا این عروسى را براى کسانى که اگر ظرفهایشان گلى است مبارک گردان.

 

درسى به مسلمین

عروسى على و فاطمه علیهاالسلام یکى از حساس ترین و مهمترین نمونه هاى ازدواج اسلامى بود. زیرا پدر دختر، بزرگترین شخصیت جزیرةالعرب بلکه جهان اسلام و پیغمبر برگزیده ى خدا بود. دختر بهترین و عاقل ترین و باتربیت ترین و باکمال ترین زنان اسلام و یکى از چهار زن بزرگ بشریت به شمار مى آمد و داماد هم از حیث اصل و نسب از شریف زادگان عرب بود. از جهت علم و کمال و شجاعت بر تمام رجال اسلام برترى داشت. جانشین رسمى و وزیر و مشاور رسول خدا بود. مرد دلاور اسلام و سپهسالار سپاه مسلمین بود. چنین ازدواجى باید حتى القوه با شوکت و تشریفات خاصى برگزار شود. اما چنان که ملاحظه فرمودید، با کمال سادگى انجام گرفت. جهاز بانوى نمونه ى اسلام بدین سادگى که ملاحظه فرمودید تهیه شد. جالبتر این که همین جهاز مختصر هم با مهریه ى خود حضرت زه را تهیه شد. نه اینکه مهریه را سر جاى خود بگذارند و پدر دختر با هزارن گرفتارى و درد سر جهازى براى دخترش تهیه کند.

پیغمبر مى توانست، هر طور شده ولو به قرض کردن هم باشد جهاز آبرومندى، مطابق معمول روز، براى یگانه دختر عزیزش تهیه کند و بگوید: من پیغبر خدا هستم، و باید مراعات شئون خودم را بکنم. دخترم نیز از بهترین زنان جهان است و باید احترام و آبروى او را مراعات نمایم و اسباب خوشحالى او را فراهم سازم. دامادم نیز از رجال نامى اسلام است و خدمات و مجاهداتش بر کسى پوشیده نیست. براى احترام و قدردانى از زحمات او باید وسائل آبرومندى برایش تهیه کنم و...

اما پیغمبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله ضرر و مفاسد مسابقه در ازدیاد جهاز و مهر را مى دانست. و خبر داشت که اگر مسلمین بدین بلیه گرفتار شوند، فقر عمومى و ورشکستگى اقتصادى، کثرت طلاق و خوددارى جوانان از تشکیل خانواده، ازدیاد روزافزون جوانان بى زن و دختران بى شوهر، کثرت جرائم و جنایات و بروز انواع فحشاء، و ازدیاد امراض عصبى را به دنبال خواهد داشت. از این جهت در آن ازدواج نمونه، که متصدیان امرش شخص اول و دوم اسلام بودند کمال سادگى بعمل آمد تا براى ملت مسلمان و زمامداران مسلمین درس عملى آموزنده اى باشد.

على بن ابى طالب علیه السلام نیز از آن جوانان کوتاه فکرى نبود که براى تهیه ى مال و ثروت و به منظور جهاز مفصل ازدواج کند و اگر جهاز عروسى نقصان داشت هر روز اسباب ناراحتى همسر بیگناهش را فراهم سازد و با سرزنشها و ایرادهاى بیجا، بنیان زناشویى را متزلزل سازد و کاشانه ى گرم و با صفاى زناشویى را با بهانه هاى بچه گانه و بیجا، سرد و بى صفا کند و خانه ى انس و محبت را بزندان اختیارى تبدیل سازد. على علیه السلام امام و پیشواى آینده ى ملت بود و مى خواست با این گونه افکار غلط مبارزه کند. مال و ثروت دنیا در نظرش ارزش نداشت.

 

اثاث خانه على

على بن ابى طالب علیه السلام نیز اثاث زیر را براى حجله ى عروسى تهیه کرد:

1- یک چوب براى آن که لباسهایشان را روى آن بیندازند و مشک آب را بر آن آویزان کنند.

2- یک عدد پوست گوسفند.

3- یک عدد متکا.

4- یک عدد مشک براى آب.

5- یک عدد غربال آرد بیزى. [بحارالانوار ج 43 ص 114.]