بیانات آیت الله امینی به مناسبت تاسوعا

تاسوعا یک روز بسیارمهم و سرنوشت سازی بود در کربلا و وضع لشکر عمر سعد و وضع سپاه محدود امام حسین(ع) را دگرگون کرد و تکلیفها را روشن کرد. از آنوقتی که امام حسین(ع) از مدینه حرکت کرد و مخصوصا از مکه حرکت کرد به کربلا با توجه به دعوتهای مکرری بود که از مردم کوفه به آنحضرت رسیده بود نامه های فراوانی که به حضرت رسیده بود...