پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خطبه دوم نماز جمعه 25-06-78

خطبه دوم نماز جمعه 25-06-78
❖ دریافت صوت

ـ شهادت حضرت زهرا(س ) ـ حادثه تأسف بار سوء استفاده از آزادى در كشور در مورد حكم قصاص ـ بيانيه اخير اتحاديه عرب در باره جزاير ايرانى ـ سالگرد حمله رژيم عراق به ايران