پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

کتاب نامه

کتاب نامه

1- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، دار صادر، بیروت 1385 ق.
2- ابن اثیر جزری، محمد، جامع الاصول، چاپ دوم: دارالفکر، بیروت 1403 ق.
3- ابن کثیر، ابوالفدا اسماعیل، السیرة النبویه، دارالموقه، بیروت 1396 ق.
4--، البدایة والنهایه، داراحیاء التراث العربی، بیروت 1408 ق.
5- ابن سعد، الطبقات الکبری، دارصادر، بیروت 1380 ق.
6- ابن شهر آشوب، محمدبن علی، مناقب آل ابی‌طالب، چاپ دوم: انتشارات ذوی‌القربی [بی تا].
7- ابن هشام، السیرة النبویه، مطبعة مصطفی الباتی، مصر 1355 ق.
8- بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، چاپ اول: مؤسسه اعلمی، بیروت 1394 ق.
9- حراتی، حسن بن علی بن حسین، تحف العقول، کتاب فروشی اسلامیه، تهران 1384 ق.
10- حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، چاپ اول: مؤسسه آل البیت، قم 1409 ق.
11- حقی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، داراحیاء التراث العربی، بیروت [بی تا].
12- حلبی، علی بن برهان الدین، السیرة الحلبیه، مطبعه مصطفی محمد، مصر [بی تا].
13- دانشگاه کمبریج، تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، ج 3، مؤسسه امیرکبیر، تهران [بی تا].
14- سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، دار المعرفه، بیروت [بی تا].
15- طباطبائی، علامه سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ اول: دارالکتب الاسلامیه، تهران [بی تا].
16- صبحی صالح، نهج‌البلاغه، دارالحجره، قم [بی تا].
17- طبرسی، فضل بن حسن، مکارم الاخلاق، مؤسسه اعلمی، کربلا [بی تا].
18- فیض کاشانی، ملامحسن، المحجةالبیضا فی تهذیب‌الاحیاء، چاپ دوم: انتشارات اسلامی، قم [بی تا].
19- قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ دوم: داراحیاءالتراث الاسلامی، بیروت [بی تا].
20- کتانی، عبدالحیّ، التراتیب الاداریه، داراحیاء التراث العربی، بیروت [بی‌تا].
21- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران 1388 ق.
22- مجلسی، علامه محمد باقر، بحارالانوار، المکتبه الاسلامیه، تهران 1386 ق.
23- معزّی، اسماعیل، جامع احادیث الشیعه، چاپ اول: تهران 1370.
24- ویل دورانت، تاریخ تمدن، چاپ دوم: انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1368.
25- یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت، 1379 ق.