پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

تقديم:

تقدیم:

پروردگارا!

از مقام شامخ شهید و شهادت جز تو کسى‏ آگاه نیست. آن عاشقان پاکباز الهى، هستى خویش‏ را در راه تو داده ‏اند و حق عظیمى بر انسانیت دارند که جز تو کسى نمى ‏تواند از عهده اداى حق آنان‏ بر آید. و جز الطاف بى ‏پایان تو در خور مقام عالى‏ آنان نیست.

خداوندا!

اگر این اثر ناچیز نزد تو ارزشى دارد ثوابش‏ را به پیشگاه مقدس شهداى اسلام، بویژه شهیدان‏ انقلاب اسلامى ایران و یاران ایثارگر رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خمینى روحى‏ فداه، اهدا مى ‏کنم و از این هدیه ناچیز پوزش‏ مى‏طلبم. بدان امید که در پیشگاه پروردگارشان‏ (عند ربهم) گوشه چشمى بما کنند.