پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

هر چه زمان می‌گذرد شایستگی مقام معظم رهبری بیشتر و بهتر آشکار می‌گردد.

هر چه زمان می‌گذرد شایستگی مقام معظم رهبری بیشتر و بهتر آشکار می‌گردد.
هر چه زمان می‌گذرد شایستگی مقام معظم رهبری بیشتر و بهتر آشکار می‌گردد.
❖ دریافت صوت

 بعد از چندین سال هر چه زمان می‌گذرد شایستگی مقام معظم رهبری بیشتر و بهتر آشکار می‌گردد.