پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

انتخاب آیت الله امینی(ره) به عنوان شخصیت پیشرو علوم اسلامی در جشنواره بین المللی فارابی

انتخاب آیت الله امینی(ره) به عنوان شخصیت پیشرو علوم اسلامی در جشنواره بین المللی فارابی
انتخاب آیت الله امینی(ره) به عنوان شخصیت پیشرو علوم اسلامی در جشنواره بین المللی فارابی

حضرت آیت الله ابراهیم امینی(ره) در بخش ویژه جشنواره فارابی به عنوان شخصیت‌ پیشرو علوم انسانی و اسلامی معرفی شدند.