پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

بیانات آیت الله امینی در سالروز عید سعید غدیر خم‌

بیانات آیت الله امینی در سالروز عید سعید غدیر خم‌
بیانات آیت الله امینی در سالروز عید سعید غدیر خم‌
❖ دریافت صوت

عید غدیر از بزرگترین اعیاد اسلامی باید باشد و مخصوصا نسبت به شیعیان و عموم مسلمانان باید عنایت مخصوصی نسبت به این روز بعمل آید. برای اینکه ما بعد از بعثت وآغاز وحی مقامی و روزی بالاتر از روز غدیر که اکمال دین بود نداشتیم.