پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خطبه اول نماز جمعه 27-09-88

خطبه اول نماز جمعه 27-09-88
❖ دریافت صوت

- تجمل گرايي، اسراف و تبذير در مقدمات ازدواج و پس از آن - حرمت اسراف ونكوهش آن در قرآن و احاديث و در كلمات اكثر فقها.