پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خطبه اول نماز جمعه 14-07-85

خطبه اول نماز جمعه 14-07-85
❖ دریافت صوت

تحصيل تقوا هدف روزه