پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

نماز نور چشم پیامبر اعظم(ص)

نماز نور چشم پیامبر اعظم(ص)

چکیده : نماز، سفره گسترده‌ای است که خداوند متعال آن را در هر شبانه روز، پنج‌بار برای بندگانش می‌گشاید. این سفرة آسمانی، عاملِ اصلی تغذیه روحی و فکری است و نمازگزار از آن مدد می‌گیرد. بر این فریضة گران‌قدر، در قرآن و روایات بسیار تأکید شده است. پیامبر گرامی اسلام(ص) آن را «نور چشم خود»، «ستون دین»، «محبوب‌ترین اعمال در درگاه خداوند»، «معراج مؤمن»، «کلید بهشت» و... معرفی کرده است. ترویج این واجب الهی به شیوه‌های گوناگون، وظیفه‌ای است که همة دین‌مداران بر آن مکلف‌اند. اثر حاضر در همین راستا و در فصل‌های متعددی، این مهم را کاویده است.