پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

پرتوی از اسلام

پرتوی از اسلام

پرتوی از اسلام

مولف: آیه الله ابراهیم امینی

 دوره چاپ : اول
زبان کتاب : فارسی
انتشارات: بوستان کتاب
اولین سال انتشار : 1393
نوع مخاطب : عمومی

چکیده : آشنایی با عقاید اسلامی، ایمانِ فرد مسلمان را بر اساس آگاهی و شناخت، تحکیم می‌بخشد و کردارهای عبادی‌اش را در عرصه‌های فردی و اجتماعی، هدف‌دار می‌سازد. از جمله آگاهی‌های بنیادین، شناخت پیامبر گرامی اسلام(ص)، قرآن و جنبه‌های اعجاز آن، اسلام و ایمان، وحدت اسلامی، انسان و مسئولیت‌های او، مقام زن، حجاب و پوشش، مهریه، حقوق متقابل زن و شوهر، نفقه است که کتاب حاضر، در فصل‌های مستقلی به هر یک از آن‌ها پرداخته و بدین سان، پرتوی از اسلام را بر ذهن و ضمیر خواننده می‌تابد.