پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

مشهد – دانشگاه علوم اسلامی رضوی 20-09-76

مشهد – دانشگاه علوم اسلامی رضوی 20-09-76
❖ دریافت صوت

- دنیا و آخرت دو حالت نفسانی انسان - (ادامه) آثار شوم دنیا طلبی عالم دین - خاطراتی از آیت الله حاج شیخ محمد حسن عالم(استاد معالم و شرح لمعه معظم له).