پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خطبه اول نماز جمعه 18-10-88

خطبه اول نماز جمعه 18-10-88
❖ دریافت صوت

- مسابقه در افزايش مهر، از آفات ازدواج - صداق(مهر) در ازدواج، نشانگر صداقت در ازدواج است - كراهت مهر از مقدار 10 درهم (طبق ارزش درهم در آن زمان) - ضرورت رعايت اعتدال در مقدار مهر - 410 درهم، مهريه دختران و همسران پيامبر اكرم (ص) - 500 درهم مهريه حضرت زهرا (س)