پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خطبه اول نماز جمعه 22-08-88

خطبه اول نماز جمعه 22-08-88
❖ دریافت صوت

- راه هاي رهايي از ابتلا به خود ارضايي: اطلاع از زيان هاي خودارضايي، اراده جدي بر ترك آن ، پرهیز از محيط خلوت، داشتن سرگرمي و اجتناب از اوقات فراغت، دائم الوضو بودن، توجه به شاهد وناظر بودن خدا، ازدواج در اولين فرصت.