پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خطبه دوم نماز جمعه 17-07-88

خطبه دوم نماز جمعه 17-07-88
❖ دریافت صوت

- تسليت شهادت امام جعفرصادق عليه السلام - روايت جندب از امام صادق (ع) در خصوص توصيه هايي به شيعيان و پرهيز از ظلم وستم - سخنان مقام معظم رهبري در مسافرت به مازندران در خصوص دوركن جمهوريت و اسلاميت نظام و توصيه به مسؤولان مبني بر مردم داري و احترام به باورها و آبروي مردم - ضرورت توجه به سالمندان و درماندگان ونيازمندان - گرامي داشت سالگرد آيت الله شهيد مرحوم اشرفي اصفهانی - گرامي داشت هفته نيروي انتظامي.