پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خطبه اول نماز جمعه 27-06-88

خطبه اول نماز جمعه 27-06-88
❖ دریافت صوت

- محاسبه خود در روزهای پایانی ماه رمضان - روایت جابر بن عبدالله انصاری از آخرین جمعه ماه رمضان در محضر رسول اکرم (ص).