پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

خطبه دوم نماز جمعه 06-11-85

خطبه دوم نماز جمعه 06-11-85
❖ دریافت صوت

ـ نقش مراسم عزا در حادثه دهه فجر ـ تذكراتى به عزاداران و مداحان ـ آفتهاى عزادارى