پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

حج (1)

حج (1)
حج
حج
جده
حج
روز عرفه-71
زیر چادر منا
حج
حج
مدینه مسجد پیامبر
مدینه مسجد پیامبر
تشرف به مسجد الحرام و داخل کعبه - مراسم شستشویی کعبه-71
جده
تشرف به مسجد الحرام و داخل کعبه - مراسم شستشویی کعبه-71
دیدار با مقام معظم رهبری بازگشت از حج
سمینار وحدت
جده
عمره مفرده
عمره مفرده
تشرف به مسجد الحرام و داخل کعبه - مراسم شستشویی کعبه-71
مدینه مسجد پیامبر
میقات حدیبیه - 78
سمینار وحدت
تشرف به مسجد الحرام و داخل کعبه - مراسم شستشویی کعبه-71
حج