حضرت فاطمه معصومه(س) یک بانوی عادی نبود

حضرت فاطمه معصومه(س) یک بانوی عادی نبود، حضرت موسی ابن جعفر(ع) دختران زیادی داشتند، اما هیچکدام مثل فاطمه معصومه(س) نبودند. ایشان دختر ممتازی بودند.