پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

بیانات آیت الله امینی در مورد عاشورا و حادثه قيام امام حسين (ع)

بیانات آیت الله امینی در مورد عاشورا و حادثه قيام امام حسين (ع)
بیانات آیت الله امینی در مورد عاشورا و حادثه قيام امام حسين (ع)
❖ دریافت صوت

عاشورای اباعبدالله یک حادثه زودگذر تاریخی نیست که در سال 61 انجام گرفته باشد و بعد قابل فراموشی قرار بگیرد. بلکه یک حادثه عظیمی است، یک مکتبی است که همیشه در طول تاریخ زنده بوده و خواهد بود.