پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

فاجعه دردناک مکه مکرمه، حرم امن الهی

فاجعه دردناک مکه مکرمه، حرم امن الهی
فاجعه دردناک مکه مکرمه، حرم امن الهی
❖ دریافت صوت

 بیانات آیت الله امینی درباره فاجعه دردناک مکه مکرمه، حرم امن الهی  (قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران 31-04-67)