پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

سفارشاتى از آیت الله امینی برای استفاده از شب قدر

سفارشاتى از آیت الله امینی برای استفاده از شب قدر
سفارشاتى از آیت الله امینی برای استفاده از شب قدر
❖ دریافت صوت

شب قدر از قرآن استفاده می شود که فضیلتش از هزار ماه بیشتر است. یعنی اگر کسی شب قدر را قدر بداند و از آن استفاده کند، بهتر از این است که هزار شب دیگر را عبادت کند. در روایات است که ماه رمضان بهترین ماه هاست و شب قدر قلب ماه رمضان است.