پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ابراهیم امینی قدس سره

معلم و تربيت دانش‏ آموزان 00-09-72

معلم و تربيت دانش‏ آموزان 00-09-72
❖ دریافت صوت

- معلم و تربيت دانش‏ آموزان - نقش معلم و خانواده در تربيت دانش آموز - نقش محتواي آموزشي در تربيت - محدوديت و تنگناهاي فرا روي معلم در تربيت دانش آموز - تربيت وتجهيز معلم بر اساس نيازهاي جديد.